Politikalar

KALİTE POLİTİKAMIZ

Image

Müşteri memnuniyetini bütün olguların önünde tutan firmamız, gelişimin ve yüksek kalitenin eğitime ve insana yatırım odaklı olduğunu düşünerek yüksek kaliteli ürünler üretmeyi hedeflemekte, sektöründe değişim, dönüşüm ve teknolojiyi takip edip, ürün kalitesini yükseltme misyonunu taşımaktadır.

Aynı zamanda gelecek nesillere daha iyi bir dünya bırakmanın bir görev olduğu anlayışıyla; "çevreye karşı duyarlı olma" prensibini geliştirmek, doğayı, insanı ve çevreyi korumayı ön planda tutmak yaptığımız tüm faaliyetlerde iş sağlığı ve güvenliği kurallarını uygulayarak yasal mevzuatlara uymayı taahhüt etmektedir.

Misyonumuz; Güvenliğin ve konforun yüksek standartta, ekonomik ve süratli çözümleri müşterilerine sunan, müşteri memnuniyeti ise şirketin en önemli değerlerindendir.

Vizyonumuz; Stabil Yapı ve Cephe Sistemleri teknolojiyi yakından takip ederek, teknik bilgisi ve modern yapı anlayışı ile gelişimini sürdürerek konusunda dünya firması olmaktır.

ÇEVRE POLİTİKAMIZ

TOROSLAR PLASTİK, hızla tükenmekte olan doğal kaynaklarla birlikte, günümüzde önemi gittikçe artan çevrenin; gelecekte bizden sonraki nesillere bırakılacak en önemli hazinelerden biri olduğuna inanmaktadır.

Doğal çevrenin korunup geliştirilmesi ve yarınlara daha yaşanabilir bir çevre bırakabilme bilinciyle hareket ederek, tüm üretimsel ve aksiyonel süreçlerinde çevreye verilebilecek olası zararları minimize ederek hareket eden TOROSLAR PLASTİK, çevre bilincini kitlelere yayma adına da önemli çalışmalara imza atmaktadır.

Bu doğrultuda TOROSLAR PLASTİK olarak çevre politikamız;

Atıkları minimuma indirmek, atık yönetim sistemlerini genel işleyişe entegre etmek, kirliliği kaynağında önlemek, enerjiyi verimli kullanmak ve faaliyetlerimizin çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltarak, tedarikçilerimizi ve paydaşlarımızı, yeşil ekonomi ve enerji verimliliği çalışmaları konusunda bilinçlendirmek ve teşvik etmektir.

TOROSLAR PLASTİK olarak çevre ile ilgili temel düşüncemiz; üreteceğimiz makine ve ekipmanların karbon salınımının azaltılması, bu ürünlerin enerji verimliliğini ön planda tutup, çevreye en az zarar verecek şekilde tasarlanarak geliştirilmesi, geliştirilecek yeni prosesler ve faaliyetlerle ilgili çevresel etkenleri kontrol altında tutmak ve minimize etmek, enerji verimliliği önceliğinde teknoloji ve uygulamaları tercih etmek, doğayı koruyacak ve ekolojik dengeye pozitif katkı sağlayacak çevreci projeleri hayata geçirmek, bu tür sosyal sorumluluk projelerinde öncü ve örnek olmak ve tüm bu prensipleri, ülkemize ve dünyaya yaymaktır.

Image